WANDSCHILDERING N.I.O.D. AMSTERDAM

Inmiddels alweer vijftien jaar gleden werd tijdens het herstel van de blokverbandschildering op de wanden van het trappenhuis door Hans Terhorst de onderliggende wandschildering ontdekt. Er volgde een intensieve restauratie door een team van restauratoren waarbij Atelier Terhorst zich toelegde op het reconstrueren van de verdwenen onderdelen in de schildering.